Tạo Entity Data Model

Stephan Van

"Nguyện làm muối cho đời"

Bài viết cùng chuyên mục...

Thảo luận

Tiếp theo
DBContext Như bạn đã thấy trong bài Tạo Entity Data Model, EDM tạo ra class SchoolDBEntities, được kế thừa từ class System.Data.Entity.DbContext,như hình bên dưới. Lớp(class) kế thừa DbContext được gọi là lớp định nghĩa (class context).