Giới thiệu về Model First

Stephan Van

"Nguyện làm muối cho đời"

Bài viết cùng chuyên mục...

Thảo luận

Tiếp theo
Database First generate EDMX từ database đã có sẵn   Tutorial này dùng database first Bài viết sau sẽ phân tích về lợi hại của Database First, Model First, Code First và nên chọn phương pháp nào để phát triển cũng như ý kiến cá nhân.