Entity Framework là gì?

Stephan Van

"Nguyện làm muối cho đời"

Bài viết cùng chuyên mục...

Thảo luận

Tiếp theo
Công nghệ Entity Framework Sơ đồ dưới đây sẽ cho bạn thấy cái nhìn chung về công nghệ Entity Framework. [caption id="attachment_888" align="aligncenter" width="462"] công nghệ Entity Framework[/caption]   Ta cùng xem qua các components của công nghệ này nhé: EDM (Entity Data Model): EDM gồm 3 phần chính - Conceptual...