Công nghệ Entity Framework

Stephan Van

"Nguyện làm muối cho đời"

Bài viết cùng chuyên mục...

Thảo luận

Tiếp theo
Cài đặt Entity Framework Trong tutorial này, hocasp.net dùng EF 6.0, bản này đang được dùng nhiều nhất. Bạn tải các tools sau đây để dùng entity Framework: .NET Framework 4.5 Visual Studio 2012 MS SQL Server 2005/2008/2012 Express Tải EF qua NutGet Bạn có thể tải EF vào project...