Chuyên mục: HTML 4

tự học html 4 0

16. Giới thiệu Javascript

Javascript có thể làm cho trang web trở thành một trang web  động (dynamic website). Cũng có nghĩa là bạn có thể thay đổi html của trang web khi hiển thị trên trình duyệt....

tự học html 4 0

15. Css là gì?

Bài này giới thiệu ngắn gọn về css là gì? cách dùng css trong các trường hợp khác nhau. Cascading Style Sheets (CSS) là một cấu trúc dùng để định dang trang html (hay...

tự học html 4 0

13. Html iframe

Bạn muốn nhúng video youtube vào trang web của mình hay một trang web khác vô trang web của mình thì iframe là giải pháp. Html iframe Phần tử iframe dùng để chứa một...

tự học html 4 1

12. Tạo form trong html

Form thường là các mẫu để ta điền dữ liệu và gởi đến Server. Server sẽ xử lý những dữ liệu đó và trả lại kết quả. Thành phần trong form thường là thành...

tự học html 4 0

11. Tạo bảng trong HTML

  Bạn có thể tạo bảng trong HTML giống như trong word hay excel. table dùng để chứa văn bản, hình ảnh, link, form, bảng Phần tử table Dùng thẻ <table > để tạo...

tự học html 4 0

10. Đưa hình ảnh vào trang HTML

Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để đưa hình ảnh vào trang HTML?. Trong bài này giới thiệu đầy đủ các thuộc tính và cách thức để trả lời cho câu hỏi...

tự học html 4 0

9. Tạo Link trong HTML (HTML Links)

HTML Links (đường dẫn ) Links cho phép người dùng có thể di chuyển từ trang này tới trang khác. HTML Links – Hyperlinks (siêu đường dẫn) Tại sao lại gọi là hyper link? Hyperlink...

tự học html 4 0

8. Tạo danh sách trong HTML (HTML lists)

Tạo danh sách trong HTML Có các dạng sau: – Unordered List maria ozawa selena bà tưng linh miu – Ordered List maria ozawa selena bà tưng linh miu – Description List    ...

tự học html 4 0

7. Các element định dạng văn bản HTML

HTML chứa nhiều phần tử ( elements) được dùng để định dạng văn bản trong Trang HTML. Văn bản thường có gạch chân, in đậm, nghiêng, v.v… Bây giờ ta hay dùng CSS để...

tự học html 4 0

6. Tạo một trang HTML cơ bản

HTML – Create Your First HTML Document Để viết một trang HTML thì có rất nhiều công cụ: notepad, wordpad, notepad ++, dreamweaver, visual studio, v.v… ở đây mình xin hướng dẫn cơ bản...

tự học html 4 0

5. Cấu trúc văn bản HTML

Trong bài này, ta sẽ tìm hiểu cơ bản một văn bản HTML. Đây là ví dụ:

Mỗi trang HTML cơ bản gồm: khai báo doctype, thẻ <html>,<head>,<title>,<body>.  Khai báo Doctype Việc khai...

tự học html 4 0

4. Cấu trúc các phần tử HTML (HTML element)

Như đã đề cập ở phần trước, văn bản HTML (HTML document) gồm nhiều phần tử HTML (gọi là HTML elements). Trong phần này mình sẽ đi sâu hơn về cấu trúc của một HTML element....

tự học html 4 0

3. HTML và URLs – Cấu trúc của một URL

Mỗi văn bản HTMl được tiếp cận trên web đều có URL. URL là viết tắt của Uniform Resource Locator. Tóm lại URL là địa chỉ trên web của văn bản HTML. Giống như...

tự học html 4 0

2. Khái niệm về WEB

WEB Hi, Để hiểu cách HTML làm việc, bạn cũng nên biết một ít về cách World Wide Web (WWW) hoạt động. Web cơ bản Khi duyệt web bạn dùng chương trình được gọi...

tự học html 4 0

1. Giới thiệu HTML

HTML là một ngôn ngữ được dùng trên internet để thể hiện nội đung và cấu trúc của website. Một website thường gồm nhiều trang và mỗi trang được viết bằng HTML.