Chuyên mục: CSS

css là gì? cách dùng css

opacity - độ trong suốt 0

26. CSS opacity (độ mờ)

CSS opacity (độ mờ) – Dùng thuộc tính opacity để tạo độ mờ hay độ trong cho phần tử html (có thể là hình, background) Độ mờ của một phần tử được quy định...

media_queries 0

25. CSS Media Queries

Bằng cách sử dụng thuộc tính @media, một trang web có thể có các bố cục khác nhau cho nhiều màn hình với kích thước khác nhau như màn hình máy tính, in ấn,...

logo-css 0

24. CSS position

CSS position  cho phép bạn tạo vị trí của phần tử html theo nhiều cách khác nhau. thuộc tính position có các giá trị sau: static relative fixed absolute Mỗi giá trị được đề...

abstract minimalistic textures digital art backgrounds gradient colors_wallpaperswa.com_21 - Copy (2) 0

23. CSS float

CSS float – float là sự trôi nổi của một phần tử bên trong phần tử cha. Sau khi đọc xong bài này bạn sẽ hiểu được float:left và float:right, clear hoạt động như thế...

display trong html 0

22. CSS display

CSS display – cách sử dụng thuộc tính display Thuộc tính display có 3 giá trị: block inline inline-block Mỗi giá trị của display sẽ ảnh hưởng tới phần tử html như thế nào,...

tạo bóng bằng css 0

21. CSS Box Shadow

CSS Box Shadow – tạo bóng cho vùng chứa html bằng css Thuộc tính box-shadow có thể tạo ra bóng cho một phần tử html để làm cho nó đẹp hơn hoặc nổi trội hơn...

Light-blue-gradient-background20130812 0

20. CSS Gradients

CSS Gradients – gradient là gì? có thể tạm dịch đó là độ tương phản hoặc độ chuyển sắc Đó là sự chuyển dần từ màu này sang màu khác. CSS gradients có 2 biến là...

background-23 0

19. CSS Background images

. CSS Background images – Định dạng hình nền Bạn có thể dùng thuộc tính background-image để tạo hình nền cho một phần tử html. ví dụ  css tạo hình nền cho một thẻ...

logo-css 0

18. CSS Images

CSS image – CSS có thể được dùng để định dạng hình ảnh trong trang html. ở đây có nghĩa là định dạng cho các thẻ <img> Canh lề cho hình mời bạn xem...

logo-css 0

17. CSS Form

CSS form – Bạn có thể định dạng cho form bằng CSS. Bạn có thể xem lại bài viết HTML form tại Tạo Form trong HTML Định dạng cho thẻ Input input là trường...

logo-css 0

16. CSS Link

CSS Link – Định dạng cho liên kết. Hỏi lại Link là gì? Link là một đường dẫn hoặc liên kết đến một địa chỉ website/tệp khác. CSS có nhiều thuộc tính giúp định...

logo-css 0

15. CSS Table

CSS có nhiều thuộc tính giúp định dạng bảng trong html. bài viết này xin mô tả về các thuộc tính này và cách dùng nó để định dạng bẳng theo ý mình. trước...

logo-css 0

14. CSS List

CSS List Trong bài viết này, hocasp.net xin hướng dẫn các bạn cách định dạng danh sách html bằng css. CSS có nhiều thuộc tính để dịnh dạng cho danh sách html. danh sách...

logo-css 0

13. CSS text

Css text – Định dạng chữ trong CSS CSS có nhiều thuộc tính để định dạng cho các phần tử chứa văn bản(như phần tử p, h1,…). hocasp.net sẽ mô tả về cách dùng của...

logo-css 0

12. CSS color

CSS color Khi thiết lập màu cho một phần tử, bạn có thể dùng các cách sau: dùng các màu được đặt tên sẵn (ví dụ: red, black,…) mã màu HEX (còn gọi là...

logo-css 0

11. Đơn vị trong CSS (px, em, …)

Bảng đơn vị dùng trong css, thường dùng nhất là px, Đơn vị mô tả px Pixels % Thường dùng khi viết responsive themeplate ví dụ: border-width: 25% em dựa vào font size của...

logo-css 0

10. CSS border

CSS border dùng để tạo viền cho các phần tử html. Các thuộc tính định dạng cho border: border border-width border-style border-color border-top border-right border-bottom border-left border-top-width border-top-style border-top-color border-right-width border-right-style border-right-color border-bottom-width border-bottom-style border-bottom-color...

logo-css 0

9. CSS padding

CSS padding – padding trong html Như đã trình bày trong bài viết CSS box model, padding dùng để xác định khoảng cách tử border đến content , một phàn tử html có thể có...

logo-css 0

8. CSS margin

CSS margin – canh lề trong css Như đã trình bày trong bài Css box model. một phần tử html có thể có các lề bao quanh nó bạn có thể điêu khiển margin...

logo-css 0

7. CSS Box Model

CSS Box Model CSS Box Model xác định cách margin, border và padding của một phần tử html hiển thị trên trang web. CSS Box Model là gì? xem hình dưới:   Mỗi phần...

logo-css 0

6. CSS precedence là gì?

 CSS precedence là gì? Precedence nghĩa là ưu tiên, khi có nhiều đinh dạng css cho một phần từ html nào đó và các định dạng giống nhau thì biết chọn thằng nào. vì...

logo-css 0

5. CSS inheritance (thừa kế)

 CSS inheritance là gì? Phần tử html có thể thừa kế lại thuộc tính của phần tử cha (phàn tử chứa nó), kiêu giống như được thừa kế tài sản vậy. ví dụ:

...

logo-css 0

4. CSS Selector (vùng chọn)

CSS dùng selector để định dạng. giống như bạn nhắm mục đích tới một cô gái nào đó để cua ^^ xem ví dụ sau:  

trong ví dụ trên div là selector....

logo-css 0

3. Cách viết CSS

Cách viết Css Có 3 cách để đưa css vào một trang html: Đặt ngay  trong phần tử html Đặt trong một thẻ style Để ở một file riêng   Đặt CSS trong mỗi phần...

logo-css 0

2. Cấu trúc CSS

Cấu trúc CSS luật css gồm  selector và khai báo các khi báo đều kết thúc bởi dấu “;” và nhóm các khai báo được đặt trong dấu “{ }”. khai báo cuối không...

0

1. Giới thiệu CSS

CSS viết tắt là Cascading Style Sheets. xem hết tutorial này bạn sẽ biết cách điều khiển định dạng và cấu trúc của nhiều trang html cùng lúc. Bạn cần biết html trươc khi...