Chuyên mục: Tutorial

1

DBSet Class

DBSet Class DbSet và DbContext Trước khi nói về   DBSet thì mình xin nói lại về   DBContext trước. Về  định nghĩa thì mình đã nói trong bài viết DbContext. Ở đây mình xin...

0

Giới thiệu về Database First

Database First generate EDMX từ database đã có sẵn   Tutorial này dùng database first Bài viết sau sẽ phân tích về lợi hại của Database First, Model First, Code First và nên chọn phương...

0

Giới thiệu về Model First

Khi viết bằng Model First, bạn tạo Entities, relationships, sau đó generate database từ model. Model First không hay dùng nên bạn xem qua website MSDN của microsoft để tìm hiểu thêm nhé. Bài cùng series: Nên...

0

Giới thiệu về Code First

Giới thiệu về Code First Entity Framework hỗ trợ 3 cách khác nhau để phát triển ứng dụng sử dụng Entity Framework. Code First Model First Database first Code First Bạn viết POCO class...

0

Entity Lifecycle

Entity Lifecycle Trước khi làm việc với CRUD (Create, Read, Update, Delete), bạn cần phải hiểu entity lifecycle(tạm dịch vòng đời của thực thể) và cách Entity Framework quản lý nó. Trong vòng đời của...

1

Entity Relationships

Trong bài viết này, bạn sẽ học cách quản lý mối quan hệ giữa các thực thể trong entity framework. Entity framework hỗ trợ 3 loại relationships: One to One (mối quan hệ 1-1)...

0

DBContext

DBContext Như bạn đã thấy trong bài Tạo Entity Data Model, EDM tạo ra class SchoolDBEntities, được kế thừa từ class System.Data.Entity.DbContext,như hình bên dưới. Lớp(class) kế thừa DbContext được gọi là lớp định nghĩa (class context). Bài...

0

Tạo Entity Data Model

Tạo Entity Data Model Entity Data Model (EDM) (tạm dịch là mô hình dữ liệu thực thể) Entity Data Model là  một mô hình dùng để mô tả thực thể và mối quan hệ...

0

Cài đặt Entity Framework

Cài đặt Entity Framework Trong tutorial này, hocasp.net dùng EF 6.0, bản này đang được dùng nhiều nhất. Bạn tải các tools sau đây để dùng entity Framework: .NET Framework 4.5 Visual Studio 2012...

0

Công nghệ Entity Framework

Công nghệ Entity Framework Sơ đồ dưới đây sẽ cho bạn thấy cái nhìn chung về công nghệ Entity Framework.   Ta cùng xem qua các components của công nghệ này nhé: EDM (Entity...

0

Entity Framework là gì?

Viết và quản lý code ADO.Net để truy cập dữ liệu là việc tẻ nhạt, nhàm chán, và khó.vì vậy, Microsoft đã tạo ra “Entity Framework” để tự động hóa các hoạt động cơ sở dữ liệu liên...

entity-framework 0

Giới thiệu Entity Framework

Trong tutorial này bạn sẽ học cơ bản về Entity Framework. Hocasp.net sẽ đi từng bước nhỏ để giúp bạn dễ hiểu.  Hocasp.net sẽ sử dụng Entity Framework 6.0 và Visual Studio 2012. Sơ lược về các verison...

0

7. Web bán hàng asp.net mvc5 – P7 chi tiết sản phẩm (tt)

download materials: http://www.mediafire.com/download/f2dd56dqfdmqy3y/multishop_material.rar playlist: https://www.youtube.com/watch?v=fDfLLFdfKP0&list=PLvbelsoP1sMI9jYL9yHKPX-JqQ-eRgnXh Bài cùng series: 6. Web bán hàng asp.net mvc5 – P6 chi tiết sản… 1. Giới thiệu và gắn layout – làm web bán… 4. Web bán hàng asp.net...

0

6. Web bán hàng asp.net mvc5 – P6 chi tiết sản phẩm

download materials: http://www.mediafire.com/download/f2dd56dqfdmqy3y/multishop_material.rar playlist: https://www.youtube.com/watch?v=fDfLLFdfKP0&list=PLvbelsoP1sMI9jYL9yHKPX-JqQ-eRgnXh Bài cùng series: 7. Web bán hàng asp.net mvc5 – P7 chi tiết sản… 1. Giới thiệu và gắn layout – làm web bán… 4. Web bán hàng asp.net...

0

5. Web bán hàng asp.net mvc5 – P5 category icon

download materials: http://www.mediafire.com/download/f2dd56dqfdmqy3y/multishop_material.rar playlist: https://www.youtube.com/watch?v=fDfLLFdfKP0&list=PLvbelsoP1sMI9jYL9yHKPX-JqQ-eRgnXh Bài cùng series: 4. Web bán hàng asp.net mvc5 – P4… 3. Web bán hàng asp.net mvc5 – P3 category 1. Giới thiệu và gắn layout – làm web...

0

4. Web bán hàng asp.net mvc5 – P4 special-saleoff-category

download materials: http://www.mediafire.com/download/f2dd56dqfdmqy3y/multishop_material.rar playlist: https://www.youtube.com/watch?v=fDfLLFdfKP0&list=PLvbelsoP1sMI9jYL9yHKPX-JqQ-eRgnXh Bài cùng series: 5. Web bán hàng asp.net mvc5 – P5 category icon 3. Web bán hàng asp.net mvc5 – P3 category 1. Giới thiệu và gắn layout –...

2

3. Web bán hàng asp.net mvc5 – P3 category

download materials: http://www.mediafire.com/download/f2dd56dqfdmqy3y/multishop_material.rar playlist: https://www.youtube.com/watch?v=fDfLLFdfKP0&list=PLvbelsoP1sMI9jYL9yHKPX-JqQ-eRgnXh Bài cùng series: 4. Web bán hàng asp.net mvc5 – P4… 5. Web bán hàng asp.net mvc5 – P5 category icon 1. Giới thiệu và gắn layout – làm...

0

2. Web bán hàng asp.net mvc5 – P2 Database

download materials: http://www.mediafire.com/download/f2dd56dqfdmqy3y/multishop_material.rar playlist: https://www.youtube.com/watch?v=fDfLLFdfKP0&list=PLvbelsoP1sMI9jYL9yHKPX-JqQ-eRgnXh Bài cùng series: 1. Giới thiệu và gắn layout – làm web bán… 4. Web bán hàng asp.net mvc5 – P4… 5. Web bán hàng asp.net mvc5 – P5...

0

1. Giới thiệu và gắn layout – làm web bán hàng asp.net mvc5

download materials: http://www.mediafire.com/download/f2dd56dqfdmqy3y/multishop_material.rar playlist: https://www.youtube.com/watch?v=fDfLLFdfKP0&list=PLvbelsoP1sMI9jYL9yHKPX-JqQ-eRgnXh Bài cùng series: 4. Web bán hàng asp.net mvc5 – P4… 5. Web bán hàng asp.net mvc5 – P5 category icon 6. Web bán hàng asp.net mvc5 – P6...

0

16. Các hàm xử lý số trong javascript

các hàm xử lý số trong javascript Bảng các hàm xử lý số trong javascript Method Description toString() chuyển số sang chuỗi toExponential() Trả về chuỗi với phần thập phân toFixed() Trả về chuỗi,...