Chuyên mục: jQuery

0

jQuery $(document).ready()

$(document).ready() Đây là hàm quản lý sự kiện Nếu bạn muốn một sự kiện jQuery nào đó hoạt động bạn phải gọi nó bên trong hàm $(document).ready(). Mọi thứ bên trong hàm này sẽ được...

0

Cài đặt jQuery

Để sử dụng được jQuery bạn phải lưu file jQuery vào website. Dùng 1 trong 2 cách: Tải file jQuery về và lưu vào website Lấy từ Google Content Delivery Network (CDN) Dưới đây mình sẽ...

0

Tổng quan jQuery

Đây là thứ tự jQuery hoạt động: 1. Đợi load xong trang web 2. chọn một phần tử Html để chỉnh sửa. 3. Thay đổi attribute hay style của phần tử đó. 4. chạy...

jquery là gì 0

jQuery là gì

jQuery ( j là javascript, Query là truy vấn, bạn nên chú ý viết cho đúng từ jQuery nhé) là một thư viện được xây dựng từ Javascript nhằm giúp lập trình viên xây dựng những chức năng có sử dụng Javascript trở nên dễ dàng hơn