10. Web bán hàng asp.net mvc5 – P10 Giỏ hàng

Stephan Van

"Nguyện làm muối cho đời"

Bài viết cùng chuyên mục...

Thảo luận

Tiếp theo
Từ đây ad sẽ bắt đầu làm Admin, sau khi làm admin xong sẽ quay lại phát triển thêm chức năng cho giao diện bên ngoài. Nội dung P11: - Cài giao diện admin. Theme preview: http://flatfull.com/themes/note/index.html - Cài đặt Local IIS thay vì chạy IIS express như bình thường....