Học asp.net

0

JavaScript Best Practices

Dưới đây là một số javascript best practices, tạm gọi là một số lời khuyên bạn cần biết nếu muốn nâng cao kĩ năng lập trình Javascript. Để trở thành một coder chân chính...

2

DBSet Class

DBSet Class DbSet và DbContext Trước khi nói về   DBSet thì mình xin nói lại về   DBContext trước. Về  định nghĩa thì mình đã nói trong bài viết DbContext. Ở đây mình xin...

0

website học reactjs miễn phí

Nếu bạn đang bắt đầu học reactjs thì đây là website học reactjs rất hay nhé. http://courses.reactjsprogram.com/courses/reactjsfundamentals What You’ll Learn: JavaScript Array.map Array.reduce Pure Functions .bind this React Imperative vs Declarative Composition Unidirectional Dataflow...

1

Giới thiệu về Database First

Database First generate EDMX từ database đã có sẵn   Tutorial này dùng database first Bài viết sau sẽ phân tích về lợi hại của Database First, Model First, Code First và nên chọn phương...

1

Giới thiệu về Model First

Khi viết bằng Model First, bạn tạo Entities, relationships, sau đó generate database từ model. Model First không hay dùng nên bạn xem qua website MSDN của microsoft để tìm hiểu thêm nhé.

0

Giới thiệu về Code First

Giới thiệu về Code First Entity Framework hỗ trợ 3 cách khác nhau để phát triển ứng dụng sử dụng Entity Framework. Code First Model First Database first Code First Bạn viết POCO class...

2

Entity Lifecycle

Entity Lifecycle Trước khi làm việc với CRUD (Create, Read, Update, Delete), bạn cần phải hiểu entity lifecycle(tạm dịch vòng đời của thực thể) và cách Entity Framework quản lý nó. Trong vòng đời của...

2

Entity Relationships

Trong bài viết này, bạn sẽ học cách quản lý mối quan hệ giữa các thực thể trong entity framework. Entity framework hỗ trợ 3 loại relationships: One to One (mối quan hệ 1-1)...

2

DBContext

DBContext Như bạn đã thấy trong bài Tạo Entity Data Model, EDM tạo ra class SchoolDBEntities, được kế thừa từ class System.Data.Entity.DbContext,như hình bên dưới. Lớp(class) kế thừa DbContext được gọi là lớp định nghĩa (class context).

1

Tạo Entity Data Model

Tạo Entity Data Model Entity Data Model (EDM) (tạm dịch là mô hình dữ liệu thực thể) Entity Data Model là  một mô hình dùng để mô tả thực thể và mối quan hệ...

0

Cài đặt Entity Framework

Cài đặt Entity Framework Trong tutorial này, hocasp.net dùng EF 6.0, bản này đang được dùng nhiều nhất. Bạn tải các tools sau đây để dùng entity Framework: .NET Framework 4.5 Visual Studio 2012...

0

Công nghệ Entity Framework

Công nghệ Entity Framework Sơ đồ dưới đây sẽ cho bạn thấy cái nhìn chung về công nghệ Entity Framework.   Ta cùng xem qua các components của công nghệ này nhé: EDM (Entity...

2

Entity Framework là gì?

Viết và quản lý code ADO.Net để truy cập dữ liệu là việc tẻ nhạt, nhàm chán, và khó.vì vậy, Microsoft đã tạo ra “Entity Framework” để tự động hóa các hoạt động cơ sở dữ liệu liên...

entity-framework 1

Giới thiệu Entity Framework

Trong tutorial này bạn sẽ học cơ bản về Entity Framework. Hocasp.net sẽ đi từng bước nhỏ để giúp bạn dễ hiểu.  Hocasp.net sẽ sử dụng Entity Framework 6.0 và Visual Studio 2012. Sơ lược về các verison...

300projectc# 1

Share code 300 C# project

Học .net cần nắm vững C#. Hocasp.net xin chia sẻ 300 source code c#. Ưu điểm: Trong này chủ yếu là code c# viết  trên webform hoặc console, giúp nghiên cứu học tập nâng cao...

1

jQuery $(document).ready()

$(document).ready() Đây là hàm quản lý sự kiện Nếu bạn muốn một sự kiện jQuery nào đó hoạt động bạn phải gọi nó bên trong hàm $(document).ready(). Mọi thứ bên trong hàm này sẽ được...

0

Cài đặt jQuery

Để sử dụng được jQuery bạn phải lưu file jQuery vào website. Dùng 1 trong 2 cách: Tải file jQuery về và lưu vào website Lấy từ Google Content Delivery Network (CDN) Dưới đây mình sẽ...

0

Tổng quan jQuery

Đây là thứ tự jQuery hoạt động: 1. Đợi load xong trang web 2. chọn một phần tử Html để chỉnh sửa. 3. Thay đổi attribute hay style của phần tử đó. 4. chạy...

jquery là gì 0

jQuery là gì

jQuery ( j là javascript, Query là truy vấn, bạn nên chú ý viết cho đúng từ jQuery nhé) là một thư viện được xây dựng từ Javascript nhằm giúp lập trình viên xây dựng những chức năng có sử dụng Javascript trở nên dễ dàng hơn